Frequently Asked Question

Vi använder inte längre vår ebutik/hemsida. Hur säger vi upp avtalet?
Senast uppdaterad 9 månader sedan

Enligt våra allmänna villkor ska uppsägning av avtal ske skriftligt tre månader innan nästa faktureringsdatum, per brev eller e-post. I uppsägningen ska det klart och tydligt framgå vad som ska avslutas. Vi godtar inte uppsägning som sker via telefon.

(Notera: För att uppsägningen ska vara giltig måste ni ha fått en bekräftelse att vi mottagit er uppsägning.)

Vänligen vänta!

Vänligen vänta... det tar en sekund!