Frequently Asked Question

Hur ser vi vad som använder mest diskutrymme på vårt webbhotellkonto?
Senast uppdaterad 9 månader sedan

Börja med att logga in på er cPanel.

Vad använder mest utrymme
För att nå detta verktyg klicka på ikonen Diskanvändning.

image

Nu kommer verktyget gå igenom hela ert konto för att se hur mycket plats allting använder.
Notera: Om ni har många filer kan den här processen ta tid, ibland uppemot ett dygn.

När verktyget har laddat klart kommer det högst upp på sidan finnas en lista med alla mappar i hemmappen för ert webbhotellkonto samt hur mycket utrymme alla filerna i de mapparna använder. Det är en första ledtråd till vad det är som använder mest diskutrymme. T.ex. om ni ser att mappen mail tar upp mest utrymme så är det era mailkonton som använder majoriteten av ert diskutrymme. Om det däremot är public_html-mappen är det troligtvis någon av era hemsidor som använder mest utrymme.

image

Om ni bläddrar ner en bit på sidan kommer ni hitta en lista till som visar samma mappar plus alla filer som finns i er hemmapp. Det fina med den här listan är att ni kan gå djupare i filstrukturen och se mer exakt vad det är som använder mest utrymme.

image

När ni har hittat en mapp som ni vill undersöka närmare kan ni klicka på den lilla pilen till vänster om mappnamnet så kommer mappen expandera och ni kan nu se hur mycket utrymme alla mappar inuti (i det här fallet) mail-mappen använder.

image

Efter lite letande kanske ni har hittat en mapp där ni vill ta en närmare titt på innehållet, då kan ni klicka på dess namn för att öppna Filhanteraren och där kan ni hantera filerna i den mappen, t.ex. ta bort dem om ni vill det.

image

Rensa ut mail
Om det visar sig att mail tar upp mest utrymme på ert webbhotellskonto så finns det ett praktiskt verktyg ni kan använda för att rensa ut gamla mail. För att nå detta verktyg klickar ni på ikonen Diskanvändning för e-post på cPanels startsida.

image

Detta verktyg kommer visa er vilka mappar i era mailkonton som tar upp mest plats. Det låter er även enkelt rensa ut mail från dessa mappar.

Ni kommer först se ert standardkonto. Alla webbhotellskonton har ett standardkonto för mail, dock innehåller det för det mesta inga mail. Om ni har skapat egna mailkonton så kan ni högst upp i den drop-down-meny som heter Account/Konto välja vilket mailkonto ni vill hantera.

image

Om ni är osäkra på vad det är för mail som finns i ett visst mailkonto så kan ni se det via webbmailen. På cPanelsstartsida klicka på E-postkonton -> Mer (till höger om e-postkontot det gäller) -> Åtkomst till webbaserad e-post.

I bilden nedanför kan ni se t.ex. att Skickat-mappen (Sent) innehåller över 70MB mail. Klickar ni på Manage/Hantera till höger om den mappen så får ni fram en möjlighet att snabbt rensa bort mail efter t.ex. hur gamla mailen är eller hur stora de är.

image

När ni valt vilken typ av mail som skall rensas bort klicka då på Delete Permanently/Radera permanent, de mailen i den aktuella mappen kommer då att raderas och ni får därigenom mer utrymme.

Tänk på att det här är en väldigt generell rensning. Om ni vill ha mer kontroll över vad som tas bort rekommenderar vi att ni manuellt går igenom era mail och tar bort det ni inte vill ha via t.ex. webbmailen.

Om ni råkade ta bort något som inte skulle tas bort kan ni återställa mailen igen via Acronis Backup som ni hittar via cPanelen.

Vänligen vänta!

Vänligen vänta... det tar en sekund!